Οι Αρχές μας

Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε στον βίον μας τα Δελφικά Παραγγέλματα .
Βελτιώνουμε την ζωή μας ,  την ψυχή μας και το πνεύμα μας κατά  τας αρετάς του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος.