Ποιοί είμαστε


Η Ιερά Φιλενθέων Ιστίη  είναι μια ελληνική θρησκευτική κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στους Θεούς που πίστευαν οι πρόγονοί μας προ της βιαίας επιβολής της αλλότριας Χριστιανικής θρησκείας.  

Σκοπός είναι να τιμούμε και να λατρεύουμε τους Θεούς μας, οι οποίοι είναι υπαρκτές θείες προσωπικότητες,   μέσα από ανοικτές δημόσιες τελετές και εορτασμούς που γίνονται στους τόπους λατρείας των προγόνων μας  ,σε οικιακούς βωμούς και κατά τόπους ιερά σημεία συναθροίσεως.

τηλεφωνο επικοινωνίας : Αμφιτρίτη 6972246862